„Ulica Kreatywna - akcja relacja” - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Celem projektu było zwiększenie pozytywnego oddziaływania wychowawczego poprzez wprowadzenie środowiskowego systemu pracy z dzieckiem i jego rodziną opartego na placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej (działaniach streetworkerów) oraz poradnictwie, dla 44 osób z terenu Bielska-Białej, w okresie od 01.04.2017 do 31.03.2019r.
Projekt został zrealizowany w całości zgodnie z przyjętymi założeniami.

Zadanie realizowane było na terenie Bielska-Białej w okresie 01.02.2017r. do 31.03.2019r. , głównie na osiedlach Biała Północ oraz Śródmieście.

Odbiorcy:
1 grupa:
24 osób młodych (13 kobiet i 11 mężczyzn), w wieku 6-18 lat, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji wsparcia, są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wg definicji wskazanej w Słowniku pojęć - kryterium sprawdzane za pomocą oświadczeń złożonych przez rodziców.
2 grupa:
rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (20 osób) w większości kobiety samotnie wychowujące dziecko, wymagające wsparcia w postaci porad psychologa, pedagoga lub prawnika, których dziecko uczestniczy w zajęciach streetworkera lub zrekrutowane we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rodzin w miejscu realizacji projektu.

Przedmiotem projektu było utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej oraz uruchomienie poradnictwa dla rodzin uczestników. Działania polegały na pracy streetworkerów, działalności drop-in centre oraz poradnictwie psychologicznym, pedagogicznym i prawnym dla całych rodzin.

Praca podwórkowa / streetworking
Dzięki realizacji projektu prowadziliśmy pracę podwórkową na terenie czterech osiedli Bielska-Białej, tj. w:
Parku Słowackiego (Górne Przedmieście) - w każdą środę od 18.oo - 20.00
boisku przy ul. Broniewskiego (Osiedle Biała Śródmieście) - w każdy piątek od 16.00 - 20.00,
boisku przy ul. Krasińskiego (Dolne Przedmieście) i
placu zabaw przy placu Fabrycznym (Śródmieście Bielsko) - środy od 18.00 - 20.00

Klub
Dzięki dofinansowaniu prowadziliśmy również działania „drop-in centre”, w którym oferowaliśmy zajęcia grupowe oraz poradnictwo indywidualne dla tych spośród młodych ludzi, którzy jeszcze nie kwalifikowali się do codziennego uczestniczenia w świetlicach, a poziom relacji i współpraca ze streetworkerami rokowała pozytywne zmiany.
Praca w klubie obejmowała również rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich wraz z rozwojem świadomości i ekspresji kulturalnej. Prowadzone były m.in. zajęcia z programowania przy użyciu klocków WeDo.
Zajęcia były dla uczestników bezpłatne, a w trakcie zajęć organizowaliśmy dożywianie.

Godziny otwarcia klubu finansowane w ramach RPO WSL:

Poniedziałek 16.00 -18.00
Wtorek 18.00 - 20.00
Środa 16.00 - 18.00
Czwartek 18.00 - 20.00
Piątek 18.00 - 20.00
Sobota 13.00 - 15.00

Poradnictwo
Uczestnikom projektu oraz ich rodzinom zapewniono możliwość bezpłatnego skorzystania z porad psychologa, pedagoga i prawnika.

W roku 2021 realizujemy zadnia związane z prowadzeniem placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla 84 uczestników (6 wychowawców), placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 20 uczestników, świadczymy również poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne  i prawne oraz mentora rodziny. Wszystkie usługi są bezpłatne.