„Ulica Kreatywna - poszerzenie oferty wsparcia”.
Przedmiotem projektu jest poszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej „Ulica Kreatywna” poprzez zwiększenie miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia o mentoring i stworzenie zespołu interwencyjnego a także wsparcie i rozwój dotychczasowych form pracy z rodziną.
Głównym celem projektu jest zwiększenie pozytywnego oddziaływania wychowawczego poprzez rozszerzenie środowiskowego systemu pracy z dzieckiem i jego rodziną dla 50 osób z terenu Bielska-Białej, w okresie od 01.08.2019 do 31.07.2021r.
Projekt realizowany jest na terenie Bielska-Białej a grupą docelową są dzieci i młodzież z terenu miasta, zagrożone wykluczeniem oraz ich rodzice/opiekunowie.

nazwa beneficjenta
TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA
wartość projektu: 432 150,00 zł
dofinansowanie z UE: 367 327,50 zł